Pedagogisch beleid

 Missie en visie

Onze missie, visie en inspiratie

Een kinderdagverblijf kan niet verder zonder coaching. Ons team vond zijn inspiratie bij Jef Clement.
Meer info

Ook de psycholoog Thomas Gordon inspireert ons elke dag opnieuw met zijn overtuigingen: "Wie effectief wil opvoeden, luistert actief naar kinderen en neemt bij problemen ook zijn eigen gedrag onder de loep."
Meer info

Bijscholingen en cursussen voor onze kindbegeleiders

Dat er enorm veel omgaat in een kinderhoofd, hoeven we jou als ouder of voogd niet te vertellen. Maar hoe maken kinderen iets duidelijk aan ons? Voor een kind is het namelijk niet altijd even evident om iets duidelijk te maken zonder woorden. Voor het herkennen van deze signalen volgt ons team extra cursussen, bv. een cursus gebarentaal. Dankzij dergelijke cursussen merken we dat we het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen, de begeleidsters en de ouders nog verhogen. Een kind verzorgen is tenslotte meer dan alleen maar wat voedsel voorzien en luiers verversen.

Vanuit verschillende instanties krijgt ons team de kans om zich bij te scholen over verschillende gevarieerde thema’s.

  • Jij bent jij en ik ben ik
  • Thema’s uitwerken met baby’s en peuters
  • Relaxatie bij baby’s en peuters
  • De leefwereld van baby’s
  • Spelkoffers
  • buiten spelen
  • zelfredzaamheid
  • bijtgedrag
  • communicatie met ouders
  • ... 

Waarderen, analyseren en daden

Bijna elke eerste maandag van de maand (zie kalender) sluit Het Vlindertje om 16.00 u., want dan komt het team samen voor een WANDA. WANDA staat voor Waarderen, Analyseren en Daden. Tijdens deze momenten wordt er een nieuw tweemaandenthema gekozen en bespreken de collega’s wat ze hiermee kunnen doen (activiteiten op maat brengen, evenementen organiseren, …).

Daarnaast zijn het ook momenten waarop collega’s die een vorming hebben gevolgd, informatie en tips doorspelen aan elkaar. 

Ouderparticipatie

 Oudercomité =  Vlindercafé

Ouders hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Het Vlindercafé. Elke ouder kiest voor zichzelf hoe hij of zij zich wil inzetten voor dit vrijblijvende oudercomité. 

Aan het begin van het jaar bespreekt Het Vlindercafé met Het Vlindertje wat er van hen verwacht kan worden tijdens het komende jaar.

Jullie bepalen als ouder zelf welke evenementen er georganiseerd worden door Het Vlindercafé, of met de ondersteuning van Het Vlindercafé.