Het team

Elke locatie beschikt over een enthousiaste verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke wordt ondersteund door Joanna Brzozowska,de organisator  van Het Vlindertje. De begeleidsters van Het Vlindertje vormen een warm en aangenaam team, en handelen steeds vanuit liefde voor de kinderen en hun gezin.


Alle kinderen worden ondersteund door ervaren begeleidsters die een warme plek creëren met oog voor elk kind. We hechten er veel belang aan dat elk kindje zijn of haar eigen vrolijke zelve kan zijn zonder zich geremd te voelen, en dat merk je in al onze handelingen en activiteiten.

Het Vlindercafé is de benaming voor ons oudercomité.
Ook deze groep ouders maakt deel uit van ons warme team. 

Marlies Bonneu ( professionele bachelor pedagogie van het jonge kind ) ondersteunt pedagogisch en Greet Steyaert ondersteunt op creativiteit en spel mogelijkheden in de 3 vestigingen. We werken ook samen met externe pedagogische ondersteuners van KDG en Meander Pedagogisch Bureau.


Het is hun taak om samen met het team, de ouders en de kinderen de dagelijkse werking te evalueren en te werken aan de kwaliteit van onze diensten.