Het team

Elke locatie beschikt over een enthousiaste verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke wordt ondersteund door Joanna, de hoofdorganisator van Het Vlindertje. De kindbegeleiders van Het Vlindertje vormen een warm en aangenaam team, en handelen steeds vanuit liefde voor de kinderen en hun gezin.

Alle kinderen worden ondersteund door ervaren 

kindbegeleiders die een warme plek creëren met oog voor elk kind. We hechten er veel belang aan dat elk kindje zijn of haar eigen vrolijke zelve kan zijn zonder zich geremd te voelen, en dat merk je in al onze handelingen en activiteiten.

Het Vlindercafé is de benaming voor ons oudercomité.
Ook deze groep ouders maakt deel uit van ons warme team. 

Daarnaast krijgt Het Vlindertje pedagogische ondersteuning vanuit verschillende opvoedingsnetwerken.

We beschikken zelf over een spelcoach en een intern pedagogisch ondersteuner. Het is hun taak om samen met het team, de ouders en de kinderen de dagelijkse werking te evalueren en te werken aan de kwaliteit van onze diensten. 

Ook krijgt Het Vlindertje de nodige ondersteuning van externe opvoedingsnetwerken, zoals het CEGO (centrum voor ervaringsgericht onderwijs) en Karel De Grote Hogeschool Antwerpen.